Oksen
Foto: Oddvar
Oksenesset sett fra Tungenesset