Flaggspett
Foto: Oddvar
Besøk av en flaggspett som jobber med å lage et større hul i fuglekassen