Image
Foto: Oddvar og Martin Arne
Takk for oppdraget - morsomt og hyggelig - fantastisk keative jenter!!