E.H. Senior
Foto: Oddvar
Det har foregått et meget godt sildefiske utenfor Vesterålen og Andfjorden. Silde er nå på tur syd og fiske foregår nå på Helgelandskysten. På bilde ser vi E.H. Senior ved kai på Finnsnes i påvente av å få levert 185 tonn. Silda blev tatt utenfor Lofoten. Skipper på E.H. Senior er Eldar Pettersen fra Rødsand