Hjerte er formet av hav og vind gjennom mange hundre år.

Bilder er tatt en plass langs "Nasjonale turistveger"

Foto: Oddvar