Storfiske

5 kveiter

Storsei

Nise

Uer

Alle bildene: Oddvar