Image
Steinvarde, foto Oddvar

Så lenge menneskene har eksistert, har de satt materielle spor etter seg i omgivelsene. Disse sporene kan være seilingstøtter, seilingsmerker og gjenstander, bygninger og havner. Men enkelte spor ”tæres av tidens tann”, som denne steinvarden øst for havna ved Steinavær i Andfjorden.  Etter mange år med hardt vær. Hvor mange høststormer tåler den for den store kjempen faller?