Image
Kem er det som driv og snakke om global oppvarming?? Her det jo ikkje i tvil om at det går mot ei ny istid! Den eine "istida" avløser den andre. Men det er jo ei hyggelig istid vi går i møte - etter en lang og pinkald vår.