Globa oppvarming
Foto: Oddvar
Global oppvarming er betegnelsen på økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen som er registrert i løpet av 1900-tallet. Oppvarmingen har pågått med variabel hastighet i perioden. De fleste forskere mener at dette er ett av utslagene av den menneskeskapte drivhuseffekten, der stadig økende, men er det sant. Bilde er tatt i Solli kl 9:00 12. mai.