Gammelseterelva
Mellomkulpen Foto: Oddvar
Selv om det er et noe spinkelt grunnlag for å si hvordan resten av laksesesongen blir, er likevel laksefiskerne optimister. ... Det blir spennende å se laksetilsiget i forhold til i fjor og spennende å se om man får resultat etter begrensningene som er gjort for å sikre at villaksen kommer til vassdragene på Senja. Lakselva startet sesongen ved midnatt. Vassdragene i Tranøyboten (Varneselva, Tennvattnet og Ånderelva) har oppstart 1. juli. Det er ikke registrert noe oppsig av laks, kan skylles på det kalde været.