Gult bjørkeblad
Foto: Oddvar Gult bjørkeblad
Høst er en av de fire årstidene i tempererte og arktiske soner på kloden og består i tradisjonell sammenheng av månedene september, oktober og november. Den astronomisk høsten er perioden fra høstjevndøgn til vintersolverv, og de sammenfallende astrologiske høsttegnene er vekten, skorpionen og skytten. Innen meteorologien defineres høsten gjerne som den perioden da normal døgnmiddeltemperatur for det aktuelle stedet er mellom 0 og 10 °C og synkende.
Røde blad
Foto: Oddvar
Rognebær
Foto: Oddvar
I artikkelen om årstid er oppgitt når høsten etter dette begynner en del steder i Norge. Navnet kommer av at innhøstingen av frukt, grønnsaker og korn som tradisjonelt skulle lagres til vinteren, startet i september. Fra Wikipedia