lys i lampa
Foto: Oddvar
Sola skinner bak lampa. Bilde er tatt fra Turista i Hammerfest. Øya Håja på skrå til venstre.