Tyttebær
Foto Oddvar
Isløv
Foto Oddvar
Forberedelsens tid. På vei mot plass under snøen, for å motta mest mulig lys fra høstsolen. Løvet kaster alle hemninger og velger å gi avkall på det grønne for å kunne fange opp mest mulig av lyset i seg og farges av dødens erotiske koloritt og løvet finner sin plass under isen. Før den hvite, kalde tid begynner.