Svært mye av denne dreier seg naturlig nok om livlig skipsfart og salte sjøslag. Her kan du virkelig møte historiens bølgesus på nært hold! En rekke restauranter,
Slott
Kastellholm slott
håndverksboder, råvareprodusenter og butikker deltar i prosjektet Skjærgårdssmak. Her satser man på ferske råvarer, god mat og ekte håndverk av høy kvalitet – alt i tradisjonell skjærgårdsstil. Se etter Skjærgårdssmaks kvalitetsmerke – den hvite bølgen.
Sund kirke
Sund kirke
Pommern – verdens siste skip av sitt slag Det staselige seilskipet Pommern er et av verdens siste store seilfartøy, og den eneste firmastede barken som er bevart i original stand. Du finner den i Mariehamns vestre havn, like ved Ålands Sjøfartsmuseum. I museet får du forøvrig et interessant innblikk i Ålands maritime historie, Pass på å ta en tur innom her med det samme! Kastelholms slott Det historiske slottet Kastelholm ligger i Sund,nordøst for Mariehamn. Slottet ble bygd på1200-tallet som et ledd i å styrke det svenske kongeriket. Ruinene etter Bomarsunds festning er minner fra den kjente Ålandskrigen.
Image
Gunvor og Monika
Pommeren
Pommeren
Image
Test bommarsund
Notviken
Notviktårnet
Gråsteinskirkene Gråsteinskirkene på Åland er Finlands eldste, mange av dem stammer fra 1100- og 1200-tallet. De er bygd av naturstein og blir derfor kalt gråsteinskirker.